Stadsraad Veere
  
Navigatie
Home
Wie zijn wij
Vergaderingen
Stadsheraut
Archief
Contact
Links
Actueel
Zie: www.stadspleinveere.nl

De Vereniging Stadsraad Veere heeft statuten, een huishoudelijk reglement en een privacyverklaring. Deze documenten kunt u bekijken door op de betreffende woorden te klikken.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

Jan Paul Loeff
 • Voorzitter
 • Contacten MSV, Veerse organisaties
 • Overleg gemeente en andere overheidsinstellingen
 • Contacten met pers en representatie
 • Contacten met stads- en dorpsraden
 • Overleg kleine kernen
 • Stadsheraut
 • Ruimtelijke ordening en monumenten

Nico van Rijswijk
 • Secretaris – communicatie achterban
 • Stadsheraut
 • Ruimtelijke ordening en vervoer
 • Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening

Lieneke Kamphuis
 • Penningmeester, ledenadministratie
 • Sociale zaken en welzijn

Elly Boeckhout
 • Algemene ondersteuning

Roel Paalman
 • Algemene ondersteuning

Tjeerd Kuiper
 • Beheerder websites