Stadsraad Veere
  
Navigatie
Home
Wie zijn wij
Vergaderingen
Stadsheraut
Archief
Contact
Links
Actueel
Zie: www.stadspleinveere.nl

Algemene Ledenvergaderingen
We houden viermaal per jaar een ledenvergadering op
de tweede maandag van de maanden maart, juni, september en december.

Aanvang: 19:30 uur. Inloop met koffie om 19:15.

Plaats: De Korenmaat, Kerkstraat, Veere.

Tijd, datum en plaats kunnen gewijzigd worden. Let op de aankondiging in de Stadsheraut.


Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om te kijken hoe wij de belangen van de bewoners van de stad Veere zo goed mogelijk kunnen behartigen. Die vergaderingen vinden in principe op de eerste maandagavond van de maand plaats bij één van de bestuursleden thuis.