Stadsraad Veere
  
Navigatie
Home
Wie zijn wij
Vergaderingen
Stadsheraut
Archief
Contact
Links
Actueel
Zie: www.stadspleinveere.nl
Financieel overzicht 2018

Het blad "Stadsheraut" verschijnt minimaal 4 maal per jaar en bevat onder andere nieuws, historische achtergrondverhalen van de stad Veere en de notulen van de vorige ledenvergadering. Hiernaast staan de links naar eerder verschenen uitgaven. Die kunt u gratis inzien door op de links te klikken.

Heeft u kopij voor de Stadsheraut? Neem dan contact op met ons secretariaat (klik op “contact”).

Download publicaties