Stadsraad Veere
  
Navigatie
Home
Wie zijn wij
Vergaderingen
Stadsheraut
Archief
Contact
Links
Actueel
Zie: www.stadspleinveere.nl

De Vereniging Stadsraad Veere (opgericht in 1997) staat op de bres voor de belangen van de bewoners van de stad Veere, Zanddijk en Buiten de Veste. Zij geeft het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviezen over onderwerpen die voor de leefbaarheid belangrijk zijn. En dat is hard nodig om tegenwicht te kunnen bieden aan andere belangen. En de gemeenteraad zult u vragen? Die zit in Domburg en weet vaak te weinig in detail van wat u belangrijk vindt. Jammer, maar dat is wel zo. Laat uw stem dus horen. Anders wordt er over ons en niet met ons beslist. De Stadsraad is de enige vereniging die de belangen van de gewone burger behartigt.

Wat doen we?
Onderwerpen als Veere autoluw, een nieuw verkeersplan, plannen voor het Oranjeplein, de markten, vesten en kreken, plannen voor Oostwatering en nieuwbouw in Zanddijk krijgen volop aandacht. Gaat dit de goede kant op? We bespreken de ontwikkelingen in de ledenvergaderingen die 4 keer per jaar plaatsvinden. Dat het gemeentebestuur de vergaderingen serieus neemt mag blijken uit het feit dat wethouders en raadsleden deze vaak bijwonen. De leefbaarheid van Veere staat hoog op onze agenda.

Waarom lid worden?
De Stadsraad heeft ongeveer driehonderd leden die een geringe contributie betalen. U kunt al lid zijn voor 7,50 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u ook 4 maal per jaar het blad "Stadsheraut". Daarin staat relevante informatie over de onderwerpen die spelen, maar ook informatie over activiteiten, festiviteiten en de historie van de stad.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners van Veere, Zanddijk en Buiten de Veste lid zijn van de Stadsraad, want hoe meer inwoners hun stem laten horen, des te meer zal het gemeentebestuur daar rekening mee houden.

Dus word lid: Klik hier